Våre produkter

Som navnet antyder, er rettslig inkasso et av våre hovedområder. Men vi utfører også en rekke andre tjenester knyttet opp mot fakturering og betaling. Småkravsinkasso/purring/overvåking: Inkassosaker som ikke skal sendes forliksråd/namsmann for rettslig oppfølging. Overvåkes i databasen og purres med jevne mellomrom. Søker dialog med skyldner for å kunne finne frem til en avtale.

Rettslig inkasso

Krav som oversendes forliksrådet for å få dom og tvangsgrunnlag, og som deretter oversendes namsmyndighetene for utlegg i lønn eller pant i løsøre eller fast eiendom. Oppsøk/oppmøte: Saker som skal inn til forliksråd møter representant opp fra oss, eller vi kan være behjelpelig med å skaffe møterepresentant. Imidlertid er det i enkelte saker mest hensiktsmessig at kreditor selv møter.

Overvåking

Saker som ikke skal oversendes forliksråd og namsmann for rettslig oppfølging, overvåker vi i vår database. Vi purrer med jevne mellomrom, og passer på at kravet ikke foreldes. Rådgivning Fakturering

Kostnader

Vår visjon er at inkasso ikke skal koste noe for kreditor. Våre omkostninger og nødvendige avgifter og gebyrer skal i utgangspunktet dekkes av skyldneren. Derfor vil våre priser alltid være gunstige for kreditor.

Sammenlign oss gjerne med andre inkassobyråer.

Kontakt oss

Vennligst fyll ut alle feltene under.